Viewing articles tagged 'server'

 نحوه ایجاد دیتابیس

جهت ساخت پایگاه داده در سی پنل پس از وارد شدن در باکس DATABASES بر روی MySQL Database کلیک کنید :...