ثبت دامنه

نام دامنه مورد نظر خود را وارد کنید.

Please enter the code shown below

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
1,600,000ریال
1 Year
1,600,000ریال
1 Year
1,600,000ریال
1 Year
.ir
100,000ریال
1 Year
100,000ریال
1 Year
100,000ریال
1 Year
.net
1,900,000ریال
1 Year
1,900,000ریال
1 Year
1,900,000ریال
1 Year
.co.ir
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
.org.ir
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
.net.ir
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
.ac.ir
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
.sch.ir
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
.gov.ir
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
.id.ir
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
110,000ریال
1 Year
.org
2,100,000ریال
1 Year
2,100,000ریال
1 Year
2,100,000ریال
1 Year
.info
2,100,000ریال
1 Year
2,100,000ریال
1 Year
2,100,000ریال
1 Year
.biz
2,060,000ریال
1 Year
2,060,000ریال
1 Year
2,060,000ریال
1 Year
.co
4,000,000ریال
1 Year
4,000,000ریال
1 Year
4,000,000ریال
1 Year
.in
1,690,000ریال
1 Year
1,690,000ریال
1 Year
1,690,000ریال
1 Year
.asia
2,200,000ریال
1 Year
2,200,000ریال
1 Year
2,200,000ریال
1 Year
.ws
3,800,000ریال
1 Year
3,800,000ریال
1 Year
3,800,000ریال
1 Year
.name
1,750,000ریال
1 Year
1,750,000ریال
1 Year
1,750,000ریال
1 Year
.online
1,000,000ریال
1 Year
1,000,000ریال
1 Year
1,000,000ریال
1 Year
.me
3,600,000ریال
1 Year
3,600,000ریال
1 Year
3,600,000ریال
1 Year
.club
2,000,000ریال
1 Year
2,000,000ریال
1 Year
2,000,000ریال
1 Year
.pro
2,400,000ریال
1 Year
2,400,000ریال
1 Year
2,400,000ریال
1 Year
.mobi
2,900,000ریال
1 Year
2,900,000ریال
1 Year
2,900,000ریال
1 Year
.tv
4,900,000ریال
1 Year
4,900,000ریال
1 Year
4,900,000ریال
1 Year
.tel
2,500,000ریال
1 Year
2,500,000ریال
1 Year
2,500,000ریال
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains